Pobočky Město Unhošť

Město Unhošť

Městký úřad města Unhošť. Město se nachází v nadmořské výšce 387 metrů. Na území žije 4350 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu a pořádání společenských a kulturních akcí.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Pečovatelská služba města Unhošť

Pomoc a podpora občanů, kteří se z důvodu částečné či úplné ztráty soběstačnosti již neobejdou bez pomoci druhého při péči o sebe, o svou domácnost a o své osobní záležitosti (viz cílová skupina uživatelů). Tato pomoc jim umožňuje zůstat doma, žít zde ...

Pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

MÚ Unhošť - Podatelna

Příjem pisemných a datových zpráv.

Pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

MÚ Unhošť - Finanční odbor

Odbor zajišťuje zejména přípravu rozpočtu města, zpracování závěrečného účtu města, zpracování účetnictví města, účetní výkaznictví, platební styk, zpracování mzdové a personální agendy, zpracování statistického výkaznictví pro ČSÚ, zpracování daní za město …

Pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

MÚ Unhošť - Odbor správa majetku města

Evidence a správa majetku města (např.: zajišťování oprav, údržby, rekonstrukcí). Uzavírání smluv pro převod nemovitostí z a do vlastnictví města. Uzavírání nájemních smluv na bytové a nebytové prostory a pozemky. Uzavírání plánovacích ...

Pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

MÚ Unhošť - Odbor matrika

Narození, určení a popření otcovství, osvojení, sňatky, úmrtí, duplikáty matričních dokladů, změny jména a příjmení, zvláštní matrika Brno, vidimace a legalizace, czechpoint, datové schránky, vítání občánků.

Pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

MÚ Unhošť - Odbor výstavby

výkon státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn v pověřeném území města Unhošť.

Pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti

Provoz muzea s archeologickými nálezy z Unhoště a přilehlého regionu, cechovními památkami a předměty k dějinám řemesel, dějinám literatury a divadla, sbírkou obrazů regionálních umělců nebo dokumenty k dějinám města. V prvním patře budovy naleznete malou ...

Pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Ne 09:00)

Městská knihovna Unhošť

Půjčování knih a časopisů. Možnost přístupu na internet.

Pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Informační centrum města Unhoště

Poskytování informací o zajímavostech, ubytování a kulturním a sportovním vyžití ve městě a okolí. Obdržíte mapy Unhoště a okolí zdarma, mapy klubu českých turistů, pohlednice, turistické známky, nálepky a vizitky, magnetky, zpravodaj KAMELOT, propagační ...

Pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Ne 09:00)