Pobočky České vysoké učení technické v Praze

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

Vysoké učení technické nabízí studium biomedicínské techniky a informatiky, zdravotnických a přírodovědných oborů, informačních a komunikačních technologíí v lékařství.

Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

Katedra garantuje tříletý bakalářský obor Informační a komunikační technologie v lékařství, (ICTM) v rámci studijního programu Biomedicínská a klinická technika. Dále je školicím pracovištěm pro doktorandy. Na katedře působí 3 výzkumné týmy: Biotelemetrické …

Katedra biomedicínské techniky

Výuka v oblasti biomedicínské techniky. Zaměření na zdravotnické prostředky, výuka v profilových oborech v češtině i angličtině, mladý, pružný a erudovaný kolektiv, bohatá mezinárodní spolupráce ve výuce i výzkumu.

Katedra biomedicínské informatiky

Katedra se specializuje na využití informatiky ve zdravotnictví a biologii. V tomto oboru se podílíme na garanci a výuce informatických předmětů napříč bakalářskými a magisterskými obory na FBMI ČVUT. Garantujeme bakalářský studijní obor Biomedicínská ...

Katedra přírodovědných oborů

Katedra zajišťuje výuku v oblasti přírodovědných oborů v bakalářských a magisterských programech.

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Bakalářské studijní obory Fyzioterapie, Zdravotnický záchranář, Radiologický asistent, Zdravotní laborant a Plánování a řízení krizových situací. V navazujícím magisterském studiu obor Civilní nouzové plánování. Katedra zdravotnických oborů a ochrany ...