Pobočky Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace

Muzeum Nové Strašecí

Muzeum Nové Strašecí

Muzeum nabízí tyto expozice: Expozice venkova – výstava předmětů dokumentujících běžná venkovská řemesla i místní speciální výroby. Keltové na Novostrašecku – keltská vesnice, výroba švartnových náramků, rekonstrukce keltského obydlí, rekonstrukce ...

Knihovna Muzea T. G. M. Rakovník

Knihovna poskytuje prezenční výpůjčky odborné i regionální literatury, starých tisků, archivních materiálů, knih a časopisů. Vyhledává informace pro badatele, informuje o akcích muzea a zajišťuje propagaci všech muzejních aktivit. Rovněž dokumentuje a ...

Knihovna

ZAVŘENO (Otevírá v St 13:00)

Galerie Samson Cafeé

Kavárna, kde si lze objednat několik druhů kávy, čaje a dalších nápojů. V pokladně je možný nákup uměleckých předmětů a drobných dárků. Pořádají se zde výstavy převážně regionálních výtvarníků, literární a hudební autorské večery, autogramiády a prezentační …

Galerie, kavárna

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Muzeum T.G.M. Rakovník

Expozice vývoje Rakovnicka od pravěku až po 18. a 19. století, přírody, geologie a hornictví. Historie významného rakovnického podniku – RAKO. Kromě stálých expozic budova nabízí dva výstavní prostory pro krátkodobé výstavy muzejního charakteru a umění a ...

Muzeum

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace

Muzeum T. G. M. Rakovník je příspěvkovou organizací Středočeského kraje se sbírkovým fondem zaměřeným na daný region, který je prezentován expozicí v Rakovníku v Palačíku plaských cisterciáků. Nejvýznamnější pobočkou muzea je Muzeum T. G. Masaryka v Lánech s …

Pamětní síň Jaroslava Fraňka

Pamětní síň Jaroslava Fraňka je věnována zajímavé historické osobnosti, která se do širokého povědomí dostala především díky povídkám Oty Pavla. Jaroslav Franěk se narodil dne 8. října 1897 v Nezabudicích. Za první světové války vstoupil k československým …

Památník Joachima Barranda Skryje

Ještě před vstupem do expozic Památníku J. Barranda se můžete seznámit s geologickými vrstvami a horninami z okolí Skryj a Týřovic. Paleontologická a geologická expozice v 1. patře – vystavená sbírka obsahuje množství paleontologických nálezů prvohorní ...

Památník

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:30)

Vlastivědné muzeum Jesenice

Stálá historická expozice muzea dokumentuje historický vývoj oblasti od středověku až do 20. století. Období středověku je zastoupeno především keramickými nálezy. Mezi nimi vyniká tzv. „Tleský poklad“ z přelomu 13. a 14. století (nález keramické nádoby se ...

Vlastivědné muzeum

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Expozice prezentuje osobnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a historické události spojené s jeho osobou. Je rozdělena do několika částí – rodina, profesorské období, první světová válka, prezidentské období, první republika a prezident ...

Muzeum

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)