Studijní a vědecké knihovny • okr. Kladno a okolí

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Provozujeme vědeckou knihovnu. K dispozici je připojení k internetu a on-line katalog knih. Půjčujeme knihy, časopisy, noviny, mapy, zvukové nosiče, cizojazyčnou literaturu a další dokumenty. Umožňujeme telefonickou i elektronickou rezervaci knih. Poskytujeme …

OTEVŘENO (Zavírá v 19:00)

Knihovna Výzkumného ústavu zemědělské techniky

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

18 kmPraha - Ruzyně, Drnovská 507/73 + pobočka

Knihovna ÚJV Řež

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu v oborech jaderná fyzika, jaderná technika, jaderná energetika, chemie, přírodní vědy, fyzikální chemie, fyzika.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Nabídka knihovnických a informačních služeb se zaměřením na odbornou literaturu z oblasti chemie, fyzikální chemie a biomedicinálních polymerů.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:30)

Knihovna Geologického ústavu AV ČR

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Knihovna Ústavu experimentální botaniky AV ČR

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

Knihovna Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR

Provoz knihovny především se zaměřením na literaturu z oblasti hydrodynamiky.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Centrální katolická knihovna Katolické teologické fakulty

Nabídka služeb katolické knihovny. Knihovna je přístupná široké veřejnosti.

22 kmPraha 6 - Dejvice, Thákurova 676/3 + pobočky (8)

OTEVŘENO (Zavírá v 20:00)

Knihovna dějin architektury Fakulty architektury

Prezenční knihovna zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a památkovou péči.

Knihovna Výzkumného centra průmyslového dědictví

Příruční knihovna pracoviště zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a na problematiku památkové péče.

Brzy zavírá (v 17:00)

Knihovna Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

Časopis VTEI (Vodohospodářské technicko-ekonomické informace) je odborným recenzovaným časopisem vydávaným VÚV TGM. Dále nabízíme odborné knihovní služby, včetně vyhledávání prostřednictvím on-line katalogu a rozsáhlého fondu odborných českých a zahraničních …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Ústřední knihovna Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT

Fakultní knihovna s čítárnou zaměřená na publikace z fakulty stavební a architektury.

Knihovna Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Provozujeme vědeckou knihovnu se specializací na odbornou literaturu z oborů chemie, biologie, biochemie či mikrobiologie a dalších.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Asociace knihoven vysokých škol ČR

Zastupování, hájení a prosazování zájmů vysokoškolských knihoven a vytváření základny pro spolupráci.

Knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT

Knihovna s nabídkou literatury z oborů výpočetní technika, počítače, počítačové sítě a informatika.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Knihovna Archivu ČVUT

Knihovna nabízí literaturu o vysokých školách, literaturu obecně historickou k dějinám věd a techniky, odbornou archvivní literaturu a periodika.

22 kmPraha 6 - Dejvice, Zikova 1905/4 + pobočky (7)

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Knihovna Kloknerova ústavu ČVUT

Provozujeme knihovnu se zaměřením na oblast materiálového inženýrství, rizikové inženýrství, stavební konstrukce, matematiku a statistiku.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Vědecká knihovna

Poskytování služeb vědecké knihovny se zaměřením na zahraničně politickou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

Knihovna Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy Petřínské sady

Nabízíme služby knihovny. Zaměřujeme se na odbornou literaturu.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Knihovna Pražské konzervatoře

Provozujeme knihovnu a archiv s odbornou literaturou. Zaměřujeme se na materiály z 19. století, ale i díla ze starších historických období.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

Knihovna Archeologického ústavu AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. Výpůjčky jsou pouze prezenční.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

Knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové

Školní knihovna shromažďující publikace z oblasti umění.

Knihovna Fakulty sociálních věd

Knihovna slouží jako informační a studijní centrum pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a ostatní zaměstnance fakulty.

24 kmPraha - Staré Město, Smetanovo nábřeží 995/6 + pobočky (20)

OTEVŘENO (Zavírá v 19:00)

Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Provoz fakultní knihovny s odbornou literaturou z oblasti jaderné fyziky a matematicko-fyzikálních disciplín.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Knihovna AV ČR, v.v.i.

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih. K dispozici je on-line katalog knih.

OTEVŘENO (Zavírá v 19:00)

Knihovna Slovanského ústavu AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

Knihovna Ústavu pro jazyk český AV ČR

Nabízíme služby knihovny s odbornou literaturou a bibliografie. K dispozici je studovna. Vedeme elektronický katalog knih a časopisů.

Knihovna Institutu Terezínské iniciativy

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

Knihovna Ústavu dějin umění AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Brzy zavírá (v 17:00)

Knihovna Filozofického ústavu Akademie věd ČR

Nabízíme služby knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Knihovna Akademie výtvarných umění

Nabídka presenční a meziknihovní výpůjční služby, rešeršních a reprografických služeb, poskytování přístupu na internet.

Evangelická teologická fakulta

Knihovna nabízí meziknihovní výpůjční služby, rezervace, reprografické a referenční služby pro studenty, zaměstnance fakulty i pro veřejnost, rešeršní služby.

25 kmPraha 1 - Nové Město, Černá 646/9 + pobočky (12)

OTEVŘENO (Zavírá v 19:00)

Knihovna Puncovního úřadu

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

České vysoké učení technické v Praze

Ústřední fakultní knihovna specializující se především na publikace z oblasti působnosti jednotlivých kateder.

Knihovna České botanické společnosti

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na odbornou literaturu. Disponujeme on-line katalogem knih.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 11:30)

Knihovna multikulturního centra Praha

Provozujeme knihovnu. Shromažďujeme soudobou světovou a českou literaturu týkající se multikulturního vzdělávání.

OTEVŘENO (Zavírá v 19:00)

Knihovna Vyšší sociálně pedagogické a teologické školy JABOK Praha

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. Půjčujeme knihy, časopisy zaměřené na sociální práci.

Knihovna České společnosti entomologické

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu týkající se entomologie a nebo příbuzných odvětví biologie.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 14:00)