Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Kladno.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Středočeský okres Kladno


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Kladno"Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu ZAVŘENO (Otevírá 06:30)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

Věznice VinařiceVinařice - www.vscr.cz/veznice-vinarice-97

Věznice pro výkon trestu odsouzených dospělých mužů s dozorem a s ostrahou. Normová ubytovací kapacita je 897 míst.

Vinařice 245 + pobočky (38) - +420 312 291 511

Katastrální pracoviště Slaný - www.cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v resortu zeměměřictví a nabídku nepotřebného majetku.

Slaný, Netovická 376 + pobočky (113) - +420 312 522 312

OSSZ Kladno - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/stredocesky-kraj/ossz-kladno.htm

Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání tiskopisů.

Kladno, Fibichova 2819 - +420 312 827 111

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - www.khsstc.cz

Zajištění vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Kladno, gen. Klapálka 1583 + pobočky (10) - +420 312 292 011, +420 312 292 019

Policie ČR - Územní odbory Kladno - www.policie.cz/

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Kladno, Havířská 632 + pobočky (150) - +420 974 873 111

Okresní státní zastupitelství Kladno - portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Kladno, Pavlisova 2818 + pobočky (12) - +420 312 247 053

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Kladno, náměstí 17. listopadu 2840 + pobočky (75) - +420 312 602 591, +420 737 247 438

Obchodní rozhodčí soud České republiky

Nabídka rozsouzení sporů ve věcech obchodních a občanských.

Kladno - Kročehlavy, Štěpánská 1747 + pobočky (4) - +420 775 333 887 , +420 312 661 364

Úřad práce České republiky - www.portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Kladno, Dukelských hrdinů 1372 + pobočky (456) - +420 950 127 111

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Kladno, Kubelíkova 2797 + pobočky (83) - +420 312 278 020

Okresní soud v Kladně - portal.justice.cz/soud/soud.aspx ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Kladno, nám. Edvarda Beneše 1997 - +420 312 278 790