Školy a výchovné instituce

BASIS INTERNATIONAL SCHOOL PRAGUE

BASIS INTERNATIONAL SCHOOL PRAGUE

As a school that utilizes the world-famous BASIS Charter School Curriculum, we are the first school with grades 0–13 that opened in Europe in September 2021. In September 2022, we are going to open only Grades 0–2. Grade 2 is for 7 to 8 year old students …

27 kmPraha 4 - Podolí, Podolská 448/54

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

Školička Lupínek

Školička Lupínek

Provozujeme jesličky a školku pro děti od doby „batolení“ do 11 let. Možnost nočního a víkendového hlídání. V naší školce vycházíme z moudrosti a filosofie J. A. Komenského, M. Montessori, N. Aldort. Podnětné a bezpečné prostředí, rodinná atmosféra, ...

ZAVŘENO (Otevírá v Út 07:00)

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním ...

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Mateřská škola Minisvět U Krtečka Beroun

Mateřská škola Minisvět U Krtečka Beroun

Našim cílem je vytvořit kvalitní, finančně dostupnou a odborně vedenou mateřskou školu, kde budou Vaše děti spokojené a jejich pobyt u nás bude pro ně zábavou i přínosem, s cílem harmonicky rozvíjet jejich osobnosti. Způsob a směr našeho pedagogického ...

ZAVŘENO (Otevírá v Út 07:00)

Střední hotelová škola, s.r.o.

Střední hotelová škola, s.r.o.

Střední hotelová škola vyučuje obor vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví. Jde o denní studium, které je vhodné pro žáky se zájmem o cestovní ruch a gastronomii. Zaměření ŠVP: hotelnictví a turismus, stevard / stevardka. Nabízíme program i pro žáky s SPU.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

1. soukromá ekonomická univerzita v ČR nabízí Bc. i Mgr. studium v prestižních oborech Aplikovaná informatika, Bankovnictví, Finance a finanční služby, Marketingová komunikace, Řízení podniku a podnikové finance, Pojišťovnictví.

Gymnázium Kladno

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Účastníme se výměnných akcí s partnerskými školami v Belgii a Německu, pořádáme lyžařský, tělovýchovný, ekologicko-biologický a jazykový kurz.

ZŠ a SŠ Donum Felix

Jsme svobodná a demokratická základní a střední škola. Vycházíme ze dvou základních hodnot, vzájemné úcty a respektu, uznání rozdílnosti lidí a jejich autonomie a dále z potřeby celoživotního vzdělávání založeného na vnitřní motivaci.

ZŠ Kladno, Vašatova

Základní škola pro 380 žáků s družinou a jídelnou. Výuka je zaměřena na ekologickou výchovu.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie

Státní škola nabízí vzdělávání v čtyřletých oborech, obor stavebnictví, technické lyceum, ekonomické lyceum a obchodní akademie. Součástí školy je také domov mládeže s možností ubytování a stravování. Součástí školy jsou 4 moderně vybavené počítačové učebny, …

ZAVŘENO (Otevírá v Út 07:30)

MŠ Kladno, J. Hory

Mateřská škola s kapacitou 105 dětí a jídelnou. Školka nabízí počítačový kroužek.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 06:30)

ZŠ Kladno, Cyrila Boudy

Základní škola pro 530 žáků s jídelnou a družinou a s rozšířenu výukou anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Vedeme kroužky šachů, florbalu, španělštiny, keramiky, výtvarných činností, fotografování, zpěvu, tance a další. Pro studenty ...

ZŠ Kladno, Amálská

Základní škola pro 560 žáků s jídelnou, družinou a školním klubem. Rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů.

Mgr. Aleš Wontroba

Nabízím vzdělávání a poradenství v oblasti absolventských prací na VŠ, VOŠ humanitního zaměření. Individuální přístup ke každému studentovi a možnost flexibilního sjednávání konzultací.

Sportovní gymnázium Kladno

Gymnázium nabízí osmileté a čtyřleté studium všeobecné, s rozšířenou výukou TV a se zaměřením na sportovní přípravu, kde je atletika, hokej, plavání, judo. Studenti studují SŠ a přitom vrcholově sportují. K dispozici je školní jídelna.

MŠ Kladno, Lacinova

Provoz mateřské školy pro 96 dětí s jídelnou. Dětem je k dispozici rozlehlá zahrada. Pořádání různých akcí, besídek, výletů. Nabídka výtvarného kroužku, základů anglického jazyka, pohybového kroužku a aerobicu, předplavecké průpravy, hry na flétnu. Možnost ...

ZAVŘENO (Otevírá v Út 06:30)

Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace

Nabízíme pro uchazeče širokou vzdělávací nabídku: tříleté učební obory SOU – Pekař, Cukrář, Krejčí, Truhlář, Tesař, Zedník, čtyřleté studijní obory SOŠ – Modelářství a návrhářství oděvů, Nábytkářská a dřevařská výroba, dvouleté nástavbové studium SOŠ – …

Caterpillarclub soukromá jazyková školka a jesle

Jazyková soukromá školka a jesle pro děti s rodilým mluvčím. Školka je zaměřena na jazykovou a pohybovou předškolní výchovu, s cílením na všestranný rozvoj dětí ve věku od 1-6 let. Najdete nás v Kladně, v pěkném prostředí krásné vily. Po celý den probíhá ...

ZAVŘENO (Otevírá v Út 07:30)

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Bakalářské studijní obory Fyzioterapie, Zdravotnický záchranář, Radiologický asistent, Zdravotní laborant a Plánování a řízení krizových situací. V navazujícím magisterském studiu obor Civilní nouzové plánování. Katedra zdravotnických oborů a ochrany ...

ZŠ Kladno, Vodárenská

Provoz základní školy pro 750 žáků s družinou a jídelnou. Pořádání škol v přírodě, soutěží, lyžařských výcviků, výměnných pobytů. Možnost poskytování výchovného poradenství.

MŠ Kladno, Vrchlického

Mateřská škola pro 91 dětí s jídelnou. K dispozici je plavecký výcvik.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 06:30)

ZŠ Kladno, Moskevská

Základní škola pro 580 žáků s jídelnou, klubem a družinou, možnost rozšířené výuky hudební výchovy a sportu. Ve škole působí pěvecký sbor Sluníčko.

MŠ Kladno, Moskevská

Mateřská škola pro 112 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada s hřištěm. Pořádání výtvarných, keramických akcí, karnevalů. Nabídka kroužku angličtiny a hry na flétnu.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 06:30)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská

Škola s více jak sedmdesátiletou tradici ve výchově a vzdělávání mládeže v oblasti strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky. Od roku 2006 je krajským centrem Cechu instalatérů ČR. Studium na této škole je bezplatné a uskutečňuje se ve tříletých učebních …

ZAVŘENO (Otevírá v Út 06:45)

20. MŠ Kladno

Provozujeme mateřskou školu pro 100 dětí s jídelnou, rozdělenou do čtyř tříd. Přijímáme děti od 3 do 6 let. Nabízíme ranní cvičení, vycházky do lesa, výtvarné, pěvecké kroužky a hru na flétnu. Vzdělávací program jsme sestavili do čtyř integrovaných bloků a to …

ZAVŘENO (Otevírá v Út 06:30)

MŠ speciální Kladno, Moskevská

Provozujeme speciální dvoutřídní mateřskou školu pro 30 dětí s očními vadami - strabismus či amblyopie. Součástí je jídelna. Provádíme pleoptická i ortoptická cvičení. Vyučujeme plavání a anglický jazyk. Nabízíme výtvarné i keramické dílny. Pořádáme školy v …

Církevní MŠ Radost, Kladno

Provozujeme církevní mateřskou školu pro 60 dětí s jídelnou. Pořádáme plavecké výcviky, procházky, sportovní aktivity, výlety, exkurze. Navštěvujeme divadelní představení. K dispozici máme zahradu s průlezkami, pískovištěm a hračkami. Učíme děti o tradicích, …

ZAVŘENO (Otevírá v Út 06:30)

Základní škola Kladno, Brjanská 3078

Základní škola s 1. až 9. postupným ročníkem, sportovními třídami zaměřenými na lední hokej a logopedickými třídami. V areálu školy se nachází Speciální pedagogické centrum zaměřené na logopedickou problematiku.

Dětské centrum Kladno

Dětský domov pro 50 dětí do 3 let věku.

MŠ Sluníčko Kladno

Provozujeme mateřskou školu pro 100 dětí se zaměřením na přírodu a ekologii. Poskytujeme jídelnu i třídy od tří do šesti let.

MŠ Velké Přítočno

Provozujeme mateřskou školu pro 35 dětí zajišťuje výchovné a vzdělávací činnosti a celodenní stravování. Poskytujeme volné hry dětí, odpočinek i výchovně vzdělávací činnosti. Jezdíme na plavecký výcvik, do divadel a na výstavy.

ZŠ Velké Přítočno, Školní

Základní škola pro 49 žáků s družinou a jídelnou s nabídkou modelářského, turistického, výtvarného a keramického kroužku i kroužku hry na flétnu a internetu.

ZŠ Pchery

Základní škola pro 260 žáků s družinou, jídelnou a klubem.

Mateřská škola Pchery

Provoz mateřské školy.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 06:30)

MŠ Braškov

Mateřská škola pro 40 dětí s jídelnou. K dispozici je taneční kroužek, výuka angličtiny a hry na flétnu.

ZŠ Libušín

Základní škola pro 300 žáků s družinou. Poskytuje víceúčelové sportovní hřiště, keramickou dílnu s pecí, žákovskou knihovnu a další.

Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno - Vrapice

Jsme státní odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů stravovací a ubytovací služby, zahradnické, čalounické, malířské, lakýrnické a natěračské, pečovatelské, tesařské a truhlářské, zednické a prodavačské práce a šití oděvů, potravinářská výroba.

Mateřská škola Libušín, okres Kladno

Provozujeme mateřskou školu pro děti od 3 let. Nabízíme rodinné prostředí, individuální přístup k dětem, prvky Montesorri ve vzdělávání, seznámení s Angličtinou a hrou na hudební nástroj.

Mateřská škola Libušín Broučkov s.r.o.

Nabízíme menší kapacitu, výuku AJ, pohybových aktivit a pracovně-výtvarných postupů. Zvýšenou pozornost věnujeme na logopedickou prevenci v každodenním režimu dětí. Dbáme na zdravou výživu dětí.

MŠ Hrdlív

Dvoutřídní mateřská škola pro 54 dětí s jídelnou zajišťuje předplaveckou výuku i kroužek angličtiny. K dispozici máme zahradu s vlastním hradem se skluzavkou a houpačky.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 06:15)

Masarykova jubilejní ZŠ Hřebeč

Jsme základní škola pro 185 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat zdravotnický, výtvarný, čtenářský, redakční, počítačový kroužek či kroužek vybíjené a reedukace. Poskytujeme plavecký výcvik. Zaměřujeme se na sběr starého papíru a víček. ...

MŠ Valentýnka Hřebeč

Mateřská škola pro 71 dětí. K dispozici je zahrada.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 06:30)

MŠ Cvrčovice

Mateřská škola pro 27 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 06:45)