Mateřské školy

Mateřská škola Minisvět U Krtečka Beroun

Mateřská škola Minisvět U Krtečka Beroun

Našim cílem je vytvořit kvalitní, finančně dostupnou a odborně vedenou mateřskou školu, kde budou Vaše děti spokojené a jejich pobyt u nás bude pro ně zábavou i přínosem, s cílem harmonicky rozvíjet jejich osobnosti. Způsob a směr našeho pedagogického ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Školička Lupínek

Školička Lupínek

Provozujeme jesličky a školku pro děti od doby „batolení“ do 7 let. Možnost nočního a víkendové hlídání. V naší školce vycházíme z moudrosti a filosofie J.A. Komenského, M. Montessori, N. Aldort. Podnětné a bezpečné prostředí, rodinná atmosféra, respektující …

MŠ Lány, Školní

Provoz mateřské školy o kapacitě 100 dětí ve věku od 3 do 6 let. Je zde celkem 5 tříd. Denní program je pružný a přizpůsobuje se podle potřeby přáním dětí. Do denního programu jsou začleněny návštěvy umělců, divadel, polodenní vycházky nebo rozličné výlety.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MŠ Černuc

Provozujeme mateřskou školku. Pro děti pořádáme řadu kulturních a vzdělávacích akcí. Vedeme kurzy pohybové přípravy dětí.

Mateřská škola Pchery

Provoz mateřské školy.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Velvary Kladno

Provozujeme mateřskou školu pro 112 dětí. Zajišťujeme výchovné, vzdělávací činnosti a celodenní stravování. Poskytujeme výtvarný, jazykový a hudebně pohybový kroužek. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu Objevujeme svět.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Mateřská škola DUHA Třebusice

Provozujeme jednotřídní mateřskou školu pro 28 dětí s jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Soukromá MŠ, ZŠ a střední škola Slunce Stochov, o.p.s.

Soukromá mateřská škola s kapacitou 50 dětí integruje děti se speciálními potřebami.

MŠ Sluníčko Kladno

Provozujeme mateřskou školu pro 100 dětí se zaměřením na přírodu a ekologii. Poskytujeme jídelnu i třídy od tří do šesti let.

MŠ Kladno, J. Hory

Mateřská škola s kapacitou 105 dětí a jídelnou. Školka nabízí počítačový kroužek.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Tuřany

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou. Nabízíme výtvarný, keramický, pohybový, hudební, jazykový a počítačový kroužek. Pořádáme uspávání přírody, karnevaly, plavání, divadlo, velikonoce, oslavy dne dětí a školu v přírodě. Zabýváme se výlety do lesa, sázením …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

20. MŠ Kladno

Provozujeme mateřskou školu pro 100 dětí s jídelnou, rozdělenou do čtyř tříd. Přijímáme děti od 3 do 6 let. Nabízíme ranní cvičení, vycházky do lesa, výtvarné, pěvecké kroužky a hru na flétnu. Vzdělávací program jsme sestavili do čtyř integrovaných bloků a to …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Jedomělice

Provozujeme mateřskou školu pro 46 dětí s jídelnou. Pořádáme výlety, tématické dny, sportovní soutěže, masopust, kurzy plavání a divadelní představení.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Kladno, Vrchlického

Mateřská škola pro 91 dětí s jídelnou. K dispozici je plavecký výcvik.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Kladno, Lacinova

Provoz mateřské školy pro 96 dětí s jídelnou. Dětem je k dispozici rozlehlá zahrada. Pořádání různých akcí, besídek, výletů. Nabídka výtvarného kroužku, základů anglického jazyka, pohybového kroužku a aerobicu, předplavecké průpravy, hry na flétnu. Možnost ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Kladno, Moskevská

Mateřská škola pro 112 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada s hřištěm. Pořádání výtvarných, keramických akcí, karnevalů. Nabídka kroužku angličtiny a hry na flétnu.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ speciální Kladno, Moskevská

Provozujeme speciální dvoutřídní mateřskou školu pro 30 dětí s očními vadami - strabismus či amblyopie. Součástí je jídelna. Provádíme pleoptická i ortoptická cvičení. Vyučujeme plavání a anglický jazyk. Nabízíme výtvarné i keramické dílny. Pořádáme školy v …

Církevní MŠ Radost, Kladno

Provozujeme církevní mateřskou školu pro 60 dětí s jídelnou. Pořádáme plavecké výcviky, procházky, sportovní aktivity, výlety, exkurze. Navštěvujeme divadelní představení. K dispozici máme zahradu s průlezkami, pískovištěm a hračkami. Učíme děti o tradicích, …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Masarykova dětská školka Zlonice

Mateřská škola pro 62 dětí s jídelnou. Organizujeme mikulášské besídky s nadílkou, návštěvy kulturních akcí, karnevaly, tvořivé dílny, slavnostní ukončení školních roků, pečení cukroví, divadelní představení, koncerty, turistické výlety do přírody nebo oslavy …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Cvrčovice

Mateřská škola pro 27 dětí s jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ speciální Slaný

Mateřská škola pro 35 dětí s vadami řeči a kombinovaným postižením. Poskytujeme denní logopedickou péči. Součástí školy je zahrada.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ U divadla

Mateřská škola pro 168 dětí s výchovným programem zaměřeným na individualitu jedince a spolupráci s rodinou. Ve školce máme malý koncertní a divadelní sálek a tělocvičnu.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MŠ U Labutí

Mateřská škola pro 128 dětí s jídelnou nabízí keramický, pohybový, hudební, pracovní i jazykový kroužek.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MŠ Slaný, Cyrila Boudy

Pětitřídní mateřská škola pro 123 dětí s jídelnou. Součástí je zahrada s dopravním hřištěm a sportovním zařízením.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Lidice

Provozujeme mateřskou školu pro 34 dětí s jídelnou. Nabízíme kroužky keramiky a plavání. Organizujeme různé výlety, návštěvy divadel, akce s rodiči i pro rodiče a podobně. Děti také připravujeme na nástup do základních škol.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Otvovice

Mateřská škola pro 27 dětí zajišťuje vzdělávací a výchovné činnosti a celodenní stravování. Zaměřujeme se na ranní hry dle volby dětí, jazykové chvilky, individuální péči, individuální a skupinovou činnost. Zajišťujeme odpolední odpočinek, pobyt venku, ...

MŠ Knovíz

Provoz mateřské školy pro 35 dětí s jídelnou. Nabídka plaveckého výcviku, výuky angličtiny, výtvarného a dramatického kroužku, cvičení, přírodovědy. Pořádání různých akcí, besídek, výletů, karnevalů.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

MŠ Zvoleněves

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou a nabídkou zájmových kroužků.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Kamenné Žehrovice

Provoz mateřské školy pro 44 dětí s jídelnou. Pořádání různých akcí, besídek, výletů. K dispozici jsou různé volnočasové aktivity.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Braškov

Mateřská škola pro 40 dětí s jídelnou. K dispozici je taneční kroužek, výuka angličtiny a hry na flétnu.

MŠ Valentýnka Hřebeč

Mateřská škola pro 71 dětí. K dispozici je zahrada.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Smečno

Mateřská škola pro 108 dětí s jídelnou. Školka je vybavena herními prvky a rozdělena na několik herních ploch. Na zahradě nechybí zeleň, pískoviště, pergoly a altánek na hračky.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Velké Přítočno

Provozujeme mateřskou školu pro 35 dětí zajišťuje výchovné a vzdělávací činnosti a celodenní stravování. Poskytujeme volné hry dětí, odpočinek i výchovně vzdělávací činnosti. Jezdíme na plavecký výcvik, do divadel a na výstavy.

MŠ Dřínov

Jednotřídní mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou. K dispozici herna, ložnice, tělocvična, zahrada vybavená průlezkami a dřevěnými prvky.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Žižice

Jednotřídní mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou a zahradou.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

MŠ Třebíz

Mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

MŠ Unhošť

Mateřská škola 157 dětí s jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Žilina

Provozujeme mateřskou školu pro 39 dětí s jídelnou. K dispozici máme zahradu se dvěma pískovišti, skluzavkou, houpačkami, zahradním domkem, vláčkem a dalšími herními prvky. Nabízíme keramický kroužek. Zabýváme se výukou hry na flétnu a anglického jazyka. ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Hrdlív

Dvoutřídní mateřská škola pro 54 dětí s jídelnou zajišťuje předplaveckou výuku i kroužek angličtiny. K dispozici máme zahradu s vlastním hradem se skluzavkou a houpačky.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:15)

Mateřská škola Libušín Broučkov s.r.o.

Nabízíme menší kapacitu, výuku AJ, pohybových aktivit a pracovně-výtvarných postupů. Zvýšenou pozornost věnujeme na logopedickou prevenci v každodenním režimu dětí. Dbáme na zdravou výživu dětí.

Mateřská škola Libušín, okres Kladno

Provozujeme mateřskou školu pro děti od 3 let. Nabízíme rodinné prostředí, individuální přístup k dětem, prvky Montesorri ve vzdělávání, seznámení s Angličtinou a hrou na hudební nástroj.