Obchodní a hospodářské komory

Okresní hospodářská komora Kladno

Nabízíme služby podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

Smíšená obchodní komora Východ

Poskytování služeb a informací v oblasti obchodu.

18 kmPraha - Liboc, Evropská 487/257

Česko-Keňská smíšená obchodní komora

Zprostředkujeme obchod a kontakty mezi Českou Republikou a Keňou. Nabízíme informace o možnostech na východoafrických trzích a další. Zaměřujeme se také na dodávky kávy a čaje přímo ze země původu.

Česká protipovodňová asociace

Jsme sdružení firem zaměřených na podporu protipovodňové ochrany. Prosazujeme preventivní opatření v ochraně před povodněmi.

GRANEX, spol. s r.o.

Zabýváme se obchodní činností a řešením pohledávek.

Asociace podnikatelek a manažerek ČR

Podpora rozvoje malého a středního podnikání žen a jejich profesionálního rozvoje v manažerských funkcích.

Prokos

Sdružení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu.

RBS - Group, s.r.o.

Nabízíme školení obchodních dovedností, průzkum konkurence, marketing, obchodní poradenství, poradenství v oblasti správy vozového parku.

Czech Irish Business and Cultural Association

Snaha o rozšiřování a posilování obchodních i kulturních vztahů mezi Českou republikou a Irskem.

Nizozemsko-česká obchodní komora

Nizozemsko-česká obchodní komora

Sdružujeme české, nizozemské a jiné mezinárodně působící firmy. Účelem je podpora česko-nizozemských obchodních vztahů. Komora pořádá networkingové akce a obchodní obědy a několikrát do roka vydává Newsletter.

Středoevropská, východoevropská a středoasijská obchodní komora

Vytváření obchodních styků mezi českými a středoevropskými, východoevropskými a středoasijskými podniky a jednotlivci.

23 kmPraha - Bubeneč, Na Zátorce 43/9

Hospodáři Česká republika, o.s.

Podpora podnikatelské činnosti, zprostředkování komunikace mezi státní správou a podnikateli, pořádání akcí pro podnikatele.

Středočeská asociace manažerek a podnikatelek

Podporujeme činnost profesionálních žen na vysokých řídicích pozicích, ale i drobných podnikatelek.

Obvodní hospodářská komora v Praze 5

Poskytování poradenství pro podnikání. Zajištění formulářů a tiskopisů. Nabídka odborných přednášek a seminářů. Prodej odborné literatury.

Silikátová společnost ČR

Silikátová společnost ČR

Pořádání konferencí a seminářů. Vydávání publikací a spolupráce s firmami ze silikátového oboru. Vydávání časopisu Silikátový zpravodaj.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Česká asociace manažerů úseků informačních technologií

Sdružujeme vrcholové vedoucí oblasti informačních technologií. Snažíme se vytvořit profesní platformu manažerů a zvyšovat přínosy informačních technologií.

Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora

Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora

Poskytujeme asistenci italským a českým společnostem v oblasti propagačních aktivit. Nabízíme konzultační služby i podnikatelské a obchodní mise.

Asociace krajů České republiky

Provoz sdružení s cílem hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů.

Asociace pro rozvoj infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury

Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Asociace osobního prodeje

Asociace osobního prodeje

Jsme zájmové sdružení firem, které prodávají spotřební zboží systémem přímého - osobního prodeje. Nabízíme služby organizace na podporu zájmů členů s ohledem na společný způsob prodeje. Spolupracujeme se školami a vzdělávacími institucemi. Zastupujeme ...

24 kmPraha - Troja, Nad Kazankou 216/29

Česko - Brazilská smíšená obchodní komora

Vyhledávání podnikatelských kontaktů českých a brazilských firem pro členy komory.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Hospodářská komora hlavního města Prahy

Hlavním cílem je podpora podnikání a podnikatelů, a to nejenom na území metropole, ale i v celé České republice.

Česko-beninská smíšená obchodní komora

Obchodní komora zprostředkovává obchodní kontakty, pořádá semináře, konference a poskytuje odborné konzultace v obchodní oblasti.

Česko-filipínská obchodní komora, z.s.

Česko-filipínská obchodní komora, z.s.

Navazování obchodních a společenských kontaktů s širokými možnostmi uplatnění českých a filipínských firem a institucí v obou našich zemích. Propagace a vzájemné kulturní poznávání.

ČESKO-AFGHÁNSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA V ČESKÉ REPUBLICE

ČESKO-AFGHÁNSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA V ČESKÉ REPUBLICE

Posláním komory je podpora rozvoje obchodních vztahů mezi Českou republikou a Afghánistánem.

Smíšená obchodní komora Česká republika - Subsaharská Afrika

Organizování obchodních a podnikatelských misí do zemí zájmu. Pořádání seminářů, školení a konferencí. Poskytování odborných konzultací.

Česko-rumunská smíšená obchodní a průmyslová komora

Posláním komory je napomáhat svou činností k rozvoji vzájemných vztahů mezi českými i rumunskými podnikatelskými subjekty a veřejnými institucemi.

Česká asociace obchodníků s cennými papíry

Česká asociace obchodníků s cennými papíry

Cílem Asociace je efektivně napomáhat rozvoji a růstu českého kapitálového trhu.

25 kmPraha - Staré Město, Anežská 986/10

České fórum pro rozvojovou spolupráci

Podpora zahraniční rozvojové spolupráce zejména prostřednictvím výměny zkušeností a informací a spolupráce při tvorbě rozvojových strategií.

The Financial Markets Association of the Czech Republic

Nabídka zkoušky a certifikátu určený všem dealerům. Pořádáme kongresy, semináře a setkání. Poskytujeme odborné poradenství.

Česko-albánská smíšená obchodní komora

Sdružování českých a albánských subjektů, které podnikají nebo hodlají podnikat na trhu partnerské země.

Sdružení pro bankovní karty ČR

Sdružení pro bankovní karty ČR

Sdružení pro bankovní karty je zájmovým sdružením právnických osob - bank případně i jiných organizací, jejichž zájmem je rozvoj platebních karet v České republice a koordinace prací, souvisejících s tímto rozvojem.

Asociace českých stavebních spořitelen

Asociace českých stavebních spořitelen

Poskytování informací o stavebním spoření. Spolupráce s orgány státní správy. Vytváření příznivých podmínek pro řešení bytových potřeb občanů.

Česká bankovní asociace

Česká bankovní asociace

Dobrovolné sdružení právnických osob podnikajících v peněžnictví a v oblastech úzce navazujících.

ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE o.s.

ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE o.s.

Naším posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy a přispívat k posilování etiky podnikání, k etickým vztahům mezi pracovníky a obchodními partnery i k odpovědnosti vůči spotřebiteli.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky - KZPS

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky - KZPS

Konfederace sdružuje právnické osoby za účelem koordinace a prosazování podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních zájmů svých členů.

Korektní podnikání

Sdružení má za cíl zlepšit obraz podnikání a podnikatelů u veřejnosti a kultivovat podnikatelské prostředí. Zvyšujeme ochranu zákazníků a jejich práv a chráníme zájmy zákazníků v rámci platné legislativy. Specializujeme se na zvýšení důvěry spotřebitelů ve ...

25 kmPraha - Nové Město, Václavské náměstí 831/21

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Zabýváme se podporou česko-německé kooperace v obchodní sféře, právním a celním poradenstvím, odborným vzděláváním a pořádáním seminářů.

APL - Asociace lodního průmyslu

APL - Asociace lodního průmyslu

Neziskové, otevřené sdružení zástupců firem zabývajících se výrobou a prodejem lodí a lodního příslušenství.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Vyhledávání obchodních partnerů a prosazování výrobků a služeb na izraelském trhu. Organizování obchodních cest do Izraele.

Severská obchodní komora v České republice

Severská obchodní komora v České republice

Poskytuje podporu severským firmám podnikajících na českém trhu. Navazuje obchodní kontakty na území ČR. Informuje o obchodních příležitostech.

Česká asociace manažerů nákupu a logistiky

Snažíme se o zlepšování profesních podmínek pro vykonávání funkce manažera nákupu a logistiky.

Česká asociace Wellness o.s.

Česká asociace Wellness o.s.

Sdružujeme fyzické a právnické osoby za účelem podpory a rozvoje oboru wellness.

Česko-bulharská obchodní komora

Česko-bulharská obchodní komora

Zajišťování rozvoje obchodu mezi českými a bulharskými podnikatelskými subjekty, navazování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí.

Asociace pro elektronickou komerci

Asociace pro elektronickou komerci

APEK - je sdružením firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Jako autorita v oblasti e-komerce dohlíží APEK nad rozvojem a kvalitou internetového nakupování v České Republice.