Náboženské organizace

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Nabízíme pravidelné veřejné meditace, literaturu o buddhismu a pořádání přednášek. Zaměřujeme se také na kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

Sbor Církve bratrské v Kladně

Sbor pořádá bohoslužby a modlitební setkání. Vedeme dětské a mládežnické kluby a tábory s náboženskou tématikou.

Apoštolská církev, sbor Kladno

Sbor pořádá nedělní bohoslužby, společné modlitby, domácí skupinku pro členy sboru a duchovní setkání. Organizujeme programy pro děti a společné akce členů sboru.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kladně

Pořádáme bohoslužby, kázání a náboženská setkání. Snažíme se reagovat na běžný život v jeho rychlých proměnách spojených s problémy v mezilidských vztazích.