Ekologická sdružení • okr. Kladno a okolí

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s.

Provoz ekologického sdružení. Pořádání odborných kurzů i školení za účelem zachování biologické rozmanitosti a zdravého životního prostředí. Zajišťování přednášek, osvětových programů, praktik a exkurzí pro žáky a studenty.

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Budovy a areál Toulcova dvora jsou v majetku Hlavního města Prahy. Město je poskytlo neziskové organizaci Zájmové sdružení Toulcův dvůr, aby zde provozovalo středisko ekologické výchovy. Zájmové sdružení tvoří čtyři neziskové organizace, které realizují …

33 kmPraha 10 - Hostivař, Kubatova 32/1

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MIE o. s.

Podpora místních a ekologických aktivit. Provoz ekofarmy, nabídka exkurzí, vyjížděk na koních, provádění adopcí stromů na dálku.

Klub přátel Lukova - základní článek hnutí Brontasaurus

Provoz organizace zaměřené na ekologickou výchovu, péči o životní prostředí, památky a ochranu přírody a krajiny.

Karlštejnská cesta

Snažíme se zabránit realizaci záměrů ohrožujících životní prostředí v lokalitě Baková a jejím okolí.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o. s.

Zabýváme se prodejem medu, podporováním provozních metod školením slovem a písmem, poradenstvím v chovatelských metodách.

Český Kras - Pláně

Všeobecná ochrana životního prostředí, krajiny a společný postup sdružených obcí při dosahování ekologické stability zájmového území.

Asociace Brontosaura, základní článek - Ústav ekologických snů a skutečností

Zaměřujeme se na ekologické vzdělávání a aktivní ochranu životního prostředí. Sdružujeme studenty České zemědělské univerzity.

Different Life

Zajišťování informační činnosti v oblasti práv zvířat, životního prostředí a lidských práv. Vydávání časopisu, výroba triček s potiskem a nášivek.

Biotechnologická společnost

Organizace sdružující všechny zájemce o biotechnologie.

22 kmPraha 6 - Dejvice, Technická 1903/3

Svaz výrobců vápna České republiky

Podpora činnosti ve výrobě vápna a mletých a drcených cementů.

Český svaz ochránců přírody CHRPA

Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí.

Obrana životního prostředí

Sdružení se zasazuje o ochranu životního prostředí.

Česká společnost pro větrnou energii

Česká společnost pro větrnou energii

Jsme sdružení zabývající se problematikou větru, větrné energie a elektráren.

Česká společnost pro právo životního prostředí

Provoz sdružení právníků i neprávníků spojující zájem o právo životního prostředí. Přispíváme k tvorbě nových právních předpisů a dalšímu.

Heinrich-Böll-Stiftung e.V.

Pořádání prezentací o klimatických změnách, ochraně klimatu, lidských právech, energetické politice a sebeurčení i spravedlnosti.

Brontosaurus Praha 7

Nabídka služeb dobrovolné organizace zaměřující se na ekologickou výchovu, ochranu přírody a kampaně.

24 kmPraha 7 - Bubeneč, Malířská 231/6

Brontosauří ekocentrum Zelený Klub

Ekocentrum šíří objektivní informace o životním prostředí a přináší nápady a rady k šetrnějšímu chování k životnímu prostředí.

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Vytváříme vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Usilujeme o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a realizací svých projektů. Možnost pronájmu …

OTEVŘENO (Zavírá v 19:00)

Nad Drahaňským údolím

Zabýváme se ochranou přírody a životního prostředí.

Česká veganská asociace, o.s.

Propagace zdravého životního stylu a veganství. Orientace na etiku, ekologii a zdraví.

Český svaz ochránců přírody, ZO - 01/85 Dinosaurus

Provozujeme dětské oddíly se zaměřením na poznání přírody a ekologie. Pořádáme víkendové dvou až třítýdenní tábory, soutěže, noční hry a koupání.

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Praha

Regionální centrum pořádá vzdělávací programy pro budoucí organizátory zážitkových programů a dětských táborů. Kromě toho v regionálním centru probíhají různé kluby, promítání i přednášky určené pro všechny se zájmem o osobní rozvoj, přírodu a kulturní …

Ateliér pro životní prostředí, o.s.

Ochrana životního prostředí a zachovávání kulturních i památkových hodnot sídel.

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika

Prosazování ekologických řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život.

Zelený kruh

Etický kodex zaručuje nezávislost a nestrannost včetně důrazu na přesnost a správnost, důvěryhodnost a korektnost.

26 kmPraha 2 - Vinohrady, Lublaňská 398/18

Zelený kruh

Sdružování nevládních ekologických organizací. Cílem sdružení je rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí, posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací či zvyšování veřejného povědomí o činnosti …

Sdružení za čistou Vltavu

Naším posláním je přispívat ke zlepšování čistoty toku Vltavy. Zprostředkovává kontakty mezi tuzemskými i zahraničními partnery.

Společnost pro trvale udržitelný život

Zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života pro budoucí generace.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hasina Louny

Ochrana přírody a krajiny, podporování ekologické výchovy, dokumentování stavu a vývoje složek životního prostředí. Mapování a naplňování databáze zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, péče o přírodní památku Údolí Hasiny u Lipence i organizování akce …

Ekocentrum Koniklec, obecně prospěšná společnost

Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu.

Český svaz ochránců přírody 01/68.základní organizace

Zabýváme se ochranou herpetofauny a produkcí osvětových videodokumentů. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy.

Sdružení ZP - EKO, chráněná dílna

Zajišťování obecně prospěšných služeb v oblasti životního prostředí. Vyhledávání a realizace ekologických projektů.

Cyklistika a energie budoucnosti

Propagujeme městskou cyklistiku, cykloturistiku a obnovitelné zdroje energie. Provozujeme vzdělávací a setkávací středisko.

Národní síť zdravých měst ČR

Provozujeme asociaci měst, která koncepčně zlepšují podmínky pro život svých obyvatel i návštěvníků. Vydáváme zpravodaj NSZM ČR.

27 kmPraha 3 - Žižkov, Husitská 117/90

Arnika - Program Toxické látky a odpady

Nabídka propagace ekologicky šetrných výrobků, podpora třídění a recyklace odpadů na úřadech, v bankách a ve školách.

Český svaz ochránců přírody Ophidia

Zabýváme se ochranou a obnovou přírody, krajiny a životního prostředí, ekologickou výchovou a podporou trvale udržitelného života. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme služby ekoporadny.

Územní odborné pracoviště středních Čech

Územní odborné pracoviště středních Čech

Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze se zabývá ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek i památkových rezervací a zón na území Středočeského kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

O1/4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou.

Agentura Koniklec, o.s.

Provozujeme občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí.

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody

Organizace sdružující zájemce o ochranu přírody a životního prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)