Poradenství v oblasti norem a řízení jakosti

Audit ISO – Mgr. Monika Kováčová

Audit ISO – Mgr. Monika Kováčová

Komplexní servis při zavedení a přípravě systému kvality a jiných standardů dle ISO. Zajistíme Vám certifikát ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 10006, ISO 31000 a jiné. Zajistíme zpracování komplexní dokumentace bez dalších příplatků a ...

222 kmNáměšť na Hané, Erbenova 655 + pobočka

Ing. Jan Havlíček

Nabízíme nastavení environmentálních systémů či systémů v oblasti řízení kvality a BOZP.

QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu – dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, …

Seňko DDD

Seňko DDD

Komplexní služby v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Práce realizujeme v lokalitě Praha a celá ČR. Dezinfekce, dezinsekce a deratizace zajišťujeme v místech jako jsou zemědělské či zdravotnické organizace, stravovací zařízení, obytné domy a další …

MTD Czech s.r.o.

Nabízíme služby a servis v oblasti kontroly kvality, jakosti, třídění a následné opravy a úpravy výrobků či jednotlivých dílů dle požadavku zákazníka převážně v automobilovém průmyslu. Dále zajišťujeme logistické a skladové služby.

T Cert, s.r.o.

Poskytování služeb spojených s certifikačními audity v oblasti manažerských systémů řízení. T Cert, s.r.o. je česká akreditovaná certifikační společnost s mezinárodní působností. Díky širokému týmu kvalifikovaných auditorů můžeme nabídnout rozsáhlé ...

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.

DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.

Poskytujeme služby řízení rizik, certifikace systémů řízení, inspekce a produktové certifikace. Jsme akreditováni např. pro tyto normy: ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, TS 16949, HACCP, ISO 22000, ISO 27001, ISO 20000, ISO 13485, ISO 28000, GHG, ISO ...

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

QISO - MIRAIS, s.r.o.

QISO - MIRAIS, s.r.o.

Historie a zkušenosti naší společnosti se datují od roku 1997. V roce 2001 vznikla společnost QISO-MIRAIS, s.r.o. Hlavním předmětem podnikání společnosti je poradenství v oblasti řízení kvality, poradenství a příprava k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001, ...

HACCP-CZ.eu – Ing. Olga Vavříková

HACCP-CZ.eu – Ing. Olga Vavříková

Pomáháme provozovnám veřejného stravování, prodejnám a výrobcům potravin zavést systém HACCP v souladu s platnou legislativou ČR. Dále provádíme: školení v hygienickém minimu, školení v legislativě týkající se bezpečnosti potravin, zavádění pokročilých ...

"QEMS" s.r.o.

"QEMS" s.r.o.

Poradenství při zavádění systémů managementu jakosti. BOZP a PO, QMS, EMS, GMP, GTP, HACCP, ČSN EN ISO 9001:2001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 19011, ČSN EN 729-2, školení, audity, certifikace, enviroment, EMAS. Komplexní služby v oblasti ekologie.

RELIANT s.r.o.

Vzdělávací a poradenský institut zaměřený na koncipování individuálních vzdělávacích programů určených pro všechny úrovně řízení a poradenství spojené zejména s problematikou personálního řízení.

29 kmPraha 4 - Krč, U Habrovky 1562/11A
RITAS, s.r.o.

RITAS, s.r.o.

Hledáte spolehlivého partnera pro komplexní zajištění MZDOVÉ ÚČTÁRNY? Hledáte partnera pro řešení personalistiky, nebo poradenství v oblasti práce a mezd? Pro zajištění celého systému BOZP a požární ochrany i s doprovodnými činnostmi? Hledáte partnera …

JUDr. Miloš Šafránek

Nabízíme poradenství, konzultace, interní a zákaznické audity při zavádění systému řízení jakosti.

DQS Czech, s.r.o.

DQS Czech, s.r.o.

Certifikace systémů managementu - ISO. Orgán svou činností pokrývá všechna průmyslová odvětví.

Dana Holá

Nabízíme poskytování služeb v oblasti BOZP, OZO v prevenci rizik a poradce pro management. Zajistíme koordinaci BOZP na stavbách.

LÚNULA s.r.o.

Nabízíme poradenství a certifikaci dle norem ISO.

Mgr. Radovan Čadek, Ph.D.

Nabízíme poradenství, kurzy a školení v oblasti řízení a kontroly výroby a služeb.

25 kmBeroun

QQT, s.r.o.

Zabýváme se optimalizací financování zejména sociálních služeb v souladu s veřejnou podporou, zvyšováním kvality sociálních služeb a definováním potřeb osob v nepříznivé situaci. Nabízíme naše znalosti a námi vytvořené postupy jak zadavatelům sociálních ...

CSlab spol. s r.o.

Zabýváme se organizováním zkoušení způsobilosti laboratoří a pořádáním vzdělávacích akcí v oblasti životního prostředí. Zajišťujeme školení vzorkování odpadních a pitných vod, kalů i mikrobiologické kurzy. Kontaktujte nás i telefonicky nebo e-mailem.

ENVI STUDIO s.r.o.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí a řízení kvality. Pomáháme identifikovat dobrovolné postupy a činnosti. Dále provádíme školení, monitoring legislativy, audity a tvorbu enviromentální dokumentace.

ReVa Czech, s.r.o.

Poskytování služeb kontroly kvality, třídění a oprav dílů v automobilovém průmyslu.

PhDr. Jitka Aksamitová

Zajišťuji konzultační i auditorské služby v oblasti zavádění systémů řízení QMS, EMS, OHSAS.

Ing. Vlastimil Kopečný

Zabýváme se inženýrskou, obchodní a realitní činností.

OTEVŘENO (nonstop)

B trade Czech, s.r.o.

Poskytujeme poradenství v oblasti systémů managementu, kvality a bezpečnosti.

BOHEMIA INSTRUMENTS, a.s.

Projektování, dodávky, montáž a servis systémů řízení technologických procesů.

e-ISO, a.s.

Poradenství v oblasti zavádění norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27000, ISO/TS 16949 a SA 8000. Nabídka e-learningu a školení.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

Ing. Marie Štíchová

Nabízíme poradenství v oblasti krizového řízení, kvality a bezpečnosti potravin.

Dagmar Urbanová

Zavádíme ISO normy do organizací v oblasti obchodu, služeb, výroby i státní správy. Poskytujeme poradenství a školení norem ISO.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Medela Automotive, s.r.o.

Zabýváme se poskytováním podpory ve všech fázích procesu řízení jakosti v automobilovém průmyslu.

Česká společnost pro jakost, o. s.

Česká společnost pro jakost, o. s.

Nabízíme kurzy a vzdělávání u zákazníků, publikace, semináře, konference v oblasti systémů managementu. CSQ-CERT - certifikujeme osoby, výrobky a systémy managementu (ISO 9001, 14001, 27001, 22000, OHSAS 18001, C-o-C, BRC, IFS, GlobalG.A.P.)

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

ekvalita.cz, a.s.

ekvalita.cz, a.s.

Provádíme poradenství a certifikace ISO a bezpečnostní prověrky NBÚ. Provozujeme luxusní dopravu na letiště a asistenci s půjčovnou aut při nehodě. Zabýváme se zámečnictvím, kovovýrobou, vyrábíme venkovní fitness stroje a prodáváme umělou trávu.

24 kmPraha - Staré Město, Smetanovo nábřeží 327/14 + pobočka

C&S Certification, s.r.o.

Poskytování služeb spojených s certifikačními audity v oblasti manažerských systémů řízení.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP

Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP

Kompletní servis našich služeb v oblasti BOZP, PO, systém HACCP, pokladní systémy - Dotykačka / EET, hygiena práce. Vypracování dokumentací, školení, zastupování při kontrolách, atd. Hasící přístroje, lékárničky, bezpečnostní značení a další produkty. ...

Ircon, s.r.o.

Nabídka poradenství v oblasti systémů řízení, odpadového hospodářství a plnění požadavků právních předpisů na ochranu životního prostředí.

Parluke Management, a.s.

Společnost zprostředkuje poradenství a školení v oblasti systému managementu, certifikace a akreditace ISO.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Zkušebna posouzení shody, certifikace na systémy řízení ISO 9001, 13485, 14001, BS 7799, BS 15000, OHSAS 18001, RoHS a ITIL. Dále nabízí zkoušky EMC - elektromagnetická kompatibilita, homologace, metrologie, vibrace, klimatické zkoušky a hluk.

CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

Zajišťujeme certifikaci systémů managementu podle norem: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 20000-1, EN 16001, ISO 3834-2, ISO 22000, HACCP, SA 8000, IRIS a dalších.

Ing. Jiří Seger

Nabídka poradenství v oblasti systémů managementu a ochrany životního prostředí.

Ing. Petr Prokůpek

Nabízíme poradenství v oblasti systémů řízení kvality. Poskytujeme služby certifikovaného auditora.

Ing. Zdeněk Vršník

Poradenství a tvorba systémů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.

27 kmPraha 4 - Podolí, U Kublova 243/6

Ing. Anna Brabcová

Nabídka služeb konzultanta pro systémy řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Avium Partners, s.r.o.

Nabízíme přípravu systému a certifikace ISO. Poskytuje poradenskou a konzultační činnosti při budování a zdokonalování systému řízení kvality.

STAVCERT Praha, spol. s r.o.

Poradenství v oblasti certifikace systémů jakosti. Provádíme inspekce řízení výroby výrobků pro stavby a certifikace systémů managementu bezpečnosti informací ve stavebnictví a souvisejících průmyslových oborech, systémů environmentálního managementu ve ...

United Registrar of Systems Czech, s.r.o.

Koncept Spolehlivé provozní bezpečnosti - certifikace systémů (ISO), certifikace produktů (CE), certifikace osob, školení, inspekční služby.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

Qualitas Control, s.r.o.

Qualitas Control, s.r.o.

Kompletní služby a servis v oblasti kontrola kvality. Dohled, zkoušky, měření, technické zkoušky, kontrola vstupu/výstupu výrobku dle přesně stanovených kritérií dodavatele přímo ve výrobním procesu či zpracovatelském postupu, dokončovací práce.

O & J Konzult, s.r.o.

O & J Konzult, s.r.o.

Nabízíme přípravu firem k certifikaci. Poskytujeme poradenství o metodách řízení jakosti. Specializujeme se na malé a střední firmy.

LL-C (Certification) Czech Republic, s.r.o.

LL-C (Certification) Czech Republic, s.r.o.

Provádíme certifikace produktů a systémů řízení a bezpečnostních informačních technologií, technické inspekce, školení odborných kurzů Metrologie, Základní statistické metody, SIX SIGMA, FMEA zajišťujeme zkoušky svářečů, páječů a svářečských operátorů pod …