Vodohospodářské stavby • okr. Kladno a okolí

PERFI stav s.r.o.

PERFI stav s.r.o.

Zabýváme se zemními pracemi, demolicemi, přípravou pro průmyslovou výstavbu a výstavbou komunikací, dále pak vsakovacích jímek a v neposlední řadě také přípravou a realizací inženýrských sítí. Dále realizujeme terénní a parkové úpravy pomocí hydraulických …

85 kmNýřany - Kamenný Újezd, Kamenný Újezd 119
TALPA - RPF, s.r.o.

TALPA - RPF, s.r.o.

Bezvýkopová výstavba a renovace inženýrských sítí, řízené horizontální vrtání a protlaky, sanace znečištěných vod a zemin, biotechnologická dekontaminace, výstavba vodovodů a kanalizací, dodávky a montáž – tepelná čerpadla, řezání vodním paprskem.

AQUACON – Ing. Martin Kubišta

AQUACON – Ing. Martin Kubišta

Prodej domovních úpraven vody a příslušenství. Prodej domovních čistíren odpadních vod. Prodej jímek, septiků, filtrů a nádrží na dešťovou vodu. Prodej a montáž čerpadel do studen, AT stanic, dávkovacích stanic chemikálií. Poradenství v oblasti …

Vrtání studní a vrtné práce

Vrtání studní a vrtné práce

Jsme společnost zaměřená na provádění speciálních stavebních prací – vrtné práce, zhotovování vrtů pro odběr podzemní vody a vrtů pro tepelná čerpadla. Kompletní spektrum naší činnosti zahrnuje: průzkumné hydrogeologické vrty (pro vrtané …

OTEVŘENO (nonstop)

Ing. Michal Douša

Nabízíme projektování vodohospodářských staveb se specializací na čistírny odpadních vod a malé vodní elektrárny s Archimédovou turbínou.

OTEVŘENO (nonstop)

STAVBY KLADNO s.r.o.

Specializací jsou vodohospodářské stavby. Hlavním produktem je vývoj, návrhy a výroba stavebnicových vodojemů pro zásobování pitnou vodou malých i velkých obcí a měst, průmyslových závodů apod.

Esta, spol. s r.o.

Provádíme výstavby vodohospodářských či pozemních staveb a plynovodů.